ŠKODA 110R COUPÉ CLUB

Škoda 110 R COUPÉ 1970-1980
Martyho stránky věnované výhradně dokumentaci a původnímu stavu š110r

 Google language translator:
 Škoda quickbar: | Skoda110r.cz | Skoda.Virt | SkodaTeam.cz | TechWweb | Skoda.Daves | HundertGang | Veteran-Skoda |
 Datum: 30. 01. 2023   | Hlavní stránka | Download | Novinky | Top 15 | Odkazy |
   

  FOTO KATALOG 2020
Co je Foto Katalog 2020

Foto-Katalog:
Uzavřená verze 2010
Vznikající verze 2020
Průběžná webová verze


Přihláška :

Letáček  :


  Škoda 110R Coupé club
Š110R Coupé CLUB
Srazy

  Historie vývoje
Jak to všecko začalo

  Technická data
Základní údaje
  Multimedia
Dobová videa

  WEB TRANSLATOR

  Přihlášení - Registrace

Jméno (přezdívka)
Heslo


Registrace

  © Copyright

Použití informací :
1, Pro studijní účely:
- Neomezené

2, Citace na jiných stránkách:
- Jen s uvedením zdroje

3, Pro komerční účely:
- POUZE SE SOUHLASEM ADMINISTRÁTORA A AUTORA FOTOGRAFII

Email Martin ŠULC
Mobil 605 709 697
Skype marty-110r
Copyright©Martin Šulc
2004 - 2021

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


  Spuštěno 1.11.2005

TOPlist


* SRAZ - MEETING - TREFFEN - 2010
Poslední aktualizace dne: 25. 07. 2011 (21240 přečtení)

Opožděná reportáž ze srazu Kvasiny 2010:
(Pokud Vám je text místy povědomý, je to tím, že je to upravená původní verze článku který jsem psal pro Škoda Motor)

Nebudu zastírat, že ještě 27.8. večer to vypadlalo, že celá akce bude spíš pěkná ostuda, protože v kempu bylo jen několik erek :-)
Ale naštěstí v sobotu ráno jste začali přijíždět - čím víc pršelo, tím víc eRek přijíždělo :-)

V sobotu 28.8.2010, nevěřili někteří obyvatelé Kvasin a okolí, vlastním očím. Připadalo jim, že se vrátili o 40 let zpět do doby, kdy z výrobní linky závodu v Kvasinách sjíždělo jedno „kupátko“ za druhým.

Příčinou bylo setkání vozů ŠKODA 110R COUPÉ pořádaného u příležitosti 40. výročí zahájení jejich sériové výroby. Jeho cílem bylo připomenout tento skvělý Československý sportovní vůz, který se stal v u nás i v okolních státech legendou a ukázat široké veřejnosti, že i po tolika letech je ozdobou našich silnic.

Setkání je také vyvrcholením projektu Foto-katalog Š110R. Jehož záměrem bylo vyhledat a zdokumentovat vozy Š110R dochované v ČR i ve světě. Do projektu se v průběhu 3 let zapojilo 555 vozů z 25 zemí, včetně Islandu, Malty, Anglie, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu.

Prvních 40 kupátek se v autokempu rozkoš objevilo již v pátek. Další desítky téměř způsobili dopravní kolaps přilehlých komunikací sobotní ráno, kdy se jich během dvou hodin registrovalo 130. Díky skvělé organizaci se ale pořadatelům podařilo vše bravurně zvládnout, takže k omezení provozu nedošlo.

Pro VIP hosty i všechny ostatní, kteří nemohli přijet vlastním eRkem, ať už z důvodu technických problémů, nebo vzdálenosti, jsme sehnali stylovou dopravu renovovaným autobusem Škoda RTO poskytnutým ČSAD Semily. Této možnosti využili i hosté z Řecka a Holandska, kteří se na setkání dopravili letecky. Tím pádem klesl počet civilních vozů na minimum a celý konvoj vozidel působil dobově.

Počet účastníků je obdivuhodný, vzhledem k poměrně nepříznivému počasí. Déšť byl bohužel příčinou zrušení plánovaného slavnostního zahájení v letním kině kempu a po něm následující besedy s pamětníky výroby vozů š110r v Kvasinách. Na dotazy byl připraven odpovídat ředitel bývalého závodu Škoda a automobilový závodník Ing. Jiří Šedivý, vedoucí konstrukce nářadí pan Alois Vavera, Lakýrník pan Miroslav Lukařský, nástrojař pan Lubomír Jareš a vedoucí technické kontroly pan Bohuslav Čtvrtečka.

Program setkání byl nabitý. Jeho součástí byl i pokus o vytvoření 4 zápisů do knihy rekordů.

Proto, nebyl čas litovat a bylo nutné přejít ihned k prvnímu rekordu „ Počet vozů š110R jedoucích v koloně“. Za asistence státní i městské policie se uskutečnila na trase ATC Rozkoš – Česká Skalice –Náchod a zúčastnilo se jí 171 vozů š110r. Infarktovou záležitostí pro organizátory byla ranní kontrola Náchodského náměstí, které mělo být podle dohody z městem prázdné, ale po večerní akci „Muž roku“ na něm přesto parkovalo asi 55 vozidel.

Díky nasazení městské i policie a pořadatelů se do příjezdu kolony podařilo 90% civilních automobilů odstranit, zbytek byl doslova „zaplaven“ eRky a musel s odjezdem počkat na ukončení akce.

Bylo tak možné neplánovaně možné srovnat obě generace strojů. Většina zúčastněných se shodla na tom, že „eRko“ se svými nadčasovými liniemi se soudobým vozům minimálně vyrovná a někdy je i předčí. Žádný z nich by neměnil, protože některé věci se prostě dají měřit jenom srdcem. Možnost vidět tolik kupátek v řadách na jednom místě byla naposledy v Kvasinách před 40ti lety.

Velkému zájmu se těšila kompletní modelová řada š110R ( 1971, 72, 73, 75, 77, 80, 81 ), doplněná š130RS a zajímavým vozem v barvách VB. Skupinku doplňovala š110R s instalovaným jednokolovým vozíkem PAv 100, který je na našich silnicích už opravdu velkou vzácností.

V rámci výstavy vozů na Náchodském náměstí se uskutečnil další pokus o vytvoření rekordu, tentokrát v „počtu vozů š110r parkujících na jednom místě“. Po příjezdu několika opozdilců se podle neoficiálních informací od komisaře z agentury Dobrý Den z Pelhřimova pana Zdenka Svobody, vyšplhal na 197 vozů.

Kolem 14h, proběhlo improvizované náhradní slavnostní zahájení akce, přímo ze startovací rampy. Následovala velmi zajímavá vzpomínka Ing. Jiřího Šedivého na dobu jeho působení ve výrobním závodu v Kvasinách. O současnosti výroby vozů Škoda v Kvasinách promluvil pan Bohuslav Čtvrtečka, který organizátorům velice pomohl při jednání s továrnou i odborovou organizací zaměstnanců.

Následně Ing.Jiří Šedivý doslova vlastnoručně odstartoval prvních 10 vozů a poslal je na trať 62km dlouhé orientační jízdy po Orlických horách. Do naprosté euforie přiváděla účastníky jízdy „horská prémie“ do Šerlišského sedla, protože po jeho dosažení ( a převzetí diplomu „ za dobití TÉMĚŘ nejvyššího bodu orlických hor ), se opět vraceli stejnými serpentinami dolů. Takže v úseku cca 5 km jela v obou směrech silnice pouze eRka. Vidět eRka v protisměru byl pro vozy šplhající nahoru důvod k panice, že oni sami jedou špatným směrem a naopak jejich vyplašené pohledy upřímně bavily všechny posádky sjíždějící dolů do údolí.

Mimo tohoto „horského“ úseku, absolvovalo celou jízdu i plně obsazené RTO pod bravurním řízením řidiče ČSAD Semily pana Karla Dvořáka.

Všechny vozy dorazily bez technických problémů a nehod do cíle jízdy – zaměstnanecké parkoviště před výrobním závodem Škoda Auto a.s. v Kvasinách.

Díky pochopení zaměstnanců ranní mimořádné směny, kteří laskavě souhlasili s parkováním svých aut na náhradní nezpevněné ploše, bylo celé parkoviště prázdné a připravené pro pokus o vytvoření dalších dvou lehce bláznivých rekordů v rámci oslav 40. Výročí zahájení výroby vozů škoda. Příjezd Š110R trpělivě očekávala velká skupina místních obyvatel a zaměstnanců, kteří zastupovali organizátory po dobu jejich přesunu z Náchodu do Kvasin. Celá plocha parkoviště byla sledována kamerou z 25m vysoké vysokozdvižné plošiny, aby záznam z ní, mohl být použitý jako podklad pro registraci rekordu.

S lehkým zpožděním, ale o to s větším nasazením (které umocňoval pohled na černé mraky na obzoru), se organizátoři pustili do řazení vozů do oslavného nápisu: „40 LET VOZU ŠKODA 110R COUPE 28.08.2010“ , který by se měl do knihy rekordů zapsat jako „ Rekord v počtu vozů š110r tvořících nápis. Díky pečlivé přípravě, probíhalo řazení vozů naprosto bleskově a bez problémů.

Současně probíhalo předkreslení doslova obrovského dobového loga Škoda, křídou na plochu parkoviště, nad vytvářeným nápisem. Byla to příprava na poslední rekord v „počtu osob tvořících logo škoda“. (Možná by to šlo ještě lépe, kdybych si ty nejpodstatnější malůvky nezapoměl v Náchodu u Davida Fantyše v autě :-) Takhle jsme znak škoda kreslili DOSLOVA podle znaku na chromované poklici eRka.)

Všichni účastníci, byly spočítáni komisaři agentury rekordů a začali se spontánně kopírovat obrysy znaku. Na fotografii je na první pohled patrný oranžový kruh, který vytvořili členové maďarské delegace oblečení ve stylových tričkách. Do nápisu se zapojili i téměř všichni místní diváci a dostupní zaměstnanci, takže celkový počet osob ve znaku překročil 500.

Přestože s pohledem upřeným na zčernalou oblohu nikdo nevěřil, že se plánované letecké fotografování uskuteční, objevil se na obzoru Zlín 43 z Aeroklubu Kladno s imatrikulací OK-FOL, pilotovaný Tomášem Rajdlem. Pilot absolvoval let za ztížených povětrnostních podmínek, aby umožnil vznik unikátních fotografií Petra Murmila. Posádka několikrát za obdivného povzbuzování a mávání přihlížejících obkroužila prostor a odletěla směrem ke zčernalému obzoru. Za těch několik málo minut pořídil fotograf téměř 150 fotografií.

O tom jak bylo vše načasované doslova na vteřinu, svědčí to, že 5 minut po odletu letadla přerušila předávání pamětních listů průtrž mračen biblických rozměrů. Kdo se neukryl do autobusu, nestál poblíž svého vozu byl téměř „odplaven“ přívaly deště.

S odstupem času, působí velice úsměvně vyprávění postižených, jak pobíhali po parkovišti a snažili se mezi 170 kupátky najít to svoje. K většímu zmatku jistě přispělo to, že podle statistiky projektu Foto-katalog je 65% eRek červených nebo oranžových.

Celkově měla akce jednoznačně kladný ohlas, hlavně protože byla jako první určená výhradně pro š110R Coupé.

Děkuji všem zaměstnancům výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách za podporu a pochopení s opatřeními k zabezpečení našich oslav. Především panu Bohuslavu Čtvrtečkovi, bez kterého by se asi nepodařilo vyvrcholení akce zajistit.

Je velká škoda, že se nepodařilo přesvědčit vedení Škoda auto a.s. o reklamním potenciálu doplňkové akce plánované na nedělní dopoledne, kdy bylo v rámci rekonstrukce dobového snímku, připraveno na dvoupodlažní železniční vagony najet téměř 100 vozů š110R.

Věřím, že není všem dnům konec a i tenhle můj lehce šílený nápad se realizuje na některém z dalších setkání. Snad nám zdárný průběh letošních oslav otevřel alespoň trochu dveře k dalšímu jednání. Ještě jednou díky VŠEM, kteří si to přijeli užít s námi :-)

Váš Martin Šulc3/2011 Omluva:

Uběhlo 7 měsíců od našeho setkání a článek, fotky a video nikde..
Dá se vůbec nějak omluvit tak šílené zpoždění :-) nejspíš nedá..

Musím upřímně přiznat, dopracování tištěné verze projektu Foto-katalog š110r a jeho příprava k tisku mi zabralo mnohem víc času než jsem si představoval.
Ale knížka je v tiskárně a tak je konečně trocha času dohnat resty.

A že je těch restů hodně, díky projektu Foto-katalog se vynořilo mnoho nových poznatků a v jejich světle jsou některé staré články vyloženě špatně.

Budu se snažit článek i fotky ze srazu 2010 zveřejnit co nejdříve.
Také budu kontaktovat Petra Houšku který se laskavě ujal střihu videa a vytvoření srazového DVD s dotazem jak je daleko :-)
Jeho předvedení a distribuci budeme směřovat už rovnou na letošní sraz 2011
Ještě jednou se veřejně omlouvám :-) šetřím si do prasátka na další dvě ruce, aby se to již příště neopakovalo

Ahoj Marty


30.8.2010

Tak je to za námi:

Včera jsem byl naprosto KO a dnes jsem pro změnu v práci, takže zatím jen v rychlosti :

Podle předběžných údajů jsme vytvořili tyto rekordy :
1) Počet vozů š110R jedoucích v koloně: 171
2) Počet osob tvořících logo Škoda: 500
3) Počet vozů š110R tvořících nápis: cca 163 vozů ( někteří bohužel odjeli již z Náchodu domů. )
4) Počet vozů na jednom místě: cca 172


Zde alespoň provizorně letecká fotka z Kvasin, vyšlo to nádherně.

Další fotky a video budou jednak na webu a jednak na DVD.
Nebude to hned, ale bude
Budu se snažit nechat vyrobit i plakáty z fotek z letadla.

Teď je ale prvořadé dotáhnout do konce projekt FOTO-KATALOG Š110R
k tomu abych mohl objednat plánovaných 1000ks na které byla kalkulována cena knížky, by jsem potřeboval ještě 300 objednávek.
Proto jestli víte o někom kdo by o knize uvažoval, řekněte mu o tom.
Ale čas na objednávku a zaplacení knihy je POUZE konce ZÁŘÍ 2010.
Není pochyb o tom jaká fotka bude na obálce knihy :-)

Současně uvažuji o založení samostatného "Škoda 110R Coupé klubu", který by nás sdružoval.
Základní myšlenkou je volné sdružení bez nějakých poplatků - případně opravdu minimálních,
možná jsem hloupý, ale prostě některé věci se nedají dělat pro peníze.

Ještě jednou VŠEM DĚKUJI ZA ÚČAST NA SRAZU A TOHO ŽE JSTE I VE ŠPATNÉM POČASÍ VYDRŽELI,
BEZ PROTESTŮ POSLOUCHALI POŘADATELE A PLNILI MÉ ŠÍLENÉ VIZE.

VELKÝ DÍK panu SLAVOMÍRU ČTVRTEČKOVI ZA VYJEDNÁNÍ SPOUSTY VĚCÍ V KVASINSKÉM ZÁVODU A SOUČASNĚ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ V SOBOTU PARKOVALI V POLNÍCH PODMÍNKÁCH A UMOŽNILI USKUTEČNIT NAŠÍ AKCI.

VELKÝ DÍK DAVIDU FANTYŠOVI A JEHO KAMARÁDŮM ZA SKVĚLOU POŘADATELSKOU SLUŽBU, FOTOGRAFOVÁNÍ A LETADLO.

VELKÝ DÍK TOMÁŠI UNGEROVI A LUBOŠI JAREŠOVI S ORIENTAČNÍM ZÁVODEM A SPOUSTOU DALŠÍCH VĚCÍ.

Váš Martin Šulc

Propagační letáček na sraz:
Přehled registrovaných / Who is registrated to meeting

Registrační formulář CZRegistration form EN
Kompletní informace a program srazu:
All informations about meeting are under Czech text:
Sorry, die deutsche Übersetzung der Werke, Bitte versuchen Sie es mit Google Translator.


CZ
Setkání vozů Škoda 110R Coupé
u příležitosti oslav 40. výročí zahájení sériové výroby tohoto typu.

Popis akce:

Setkání je organizované, jako vyvrcholení projektu Foto-katalog Š110R,
jehož cílem bylo vyhledat a zdokumentovat k výročí jejich vzniku vozy Š110R
dochované v ČR i ve světě. Do projektu se v průběhu 3 let zapojilo 555 vozů z 25 zemí,
včetně Islandu, Velké Británie, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu.

Pokud se nám podaří shromáždit dostatečný počet závazných objednávek a finančních prostředků,
budeme si pro radost v letošním roce vydat knižní verzi Foto-katalogu v trojjazyčném provedení.
Provedení – Tvrdé desky, křídový papír, celobarevný tisk, 600 stran A4, text v CZ, EN, D jazyce.
Tato unikátní kniha NEBUDE v běžném prodeji, proto pokud by jste o ní měli zájem,
vyhledejte si prosím podrobnosti a případně objednávací formulář na stránkách
www.skoda110r.COM

- - -

Cílem setkání je připomenout si tento skvělý Československý sportovní vůz,
který se stal v u nás i v okolních státech legendou a ukázat široké veřejnosti,
že i po tolika letech je ozdobou našich silnic.

Sraz je určený VÝHRADNĚ !! pro vozy Škoda 110R Coupé, 130RS, 180RS a 200RS.
Návštěvníci s jiným typem automobilu, jsou vítáni, ALE akce se zúčastní pouze jako diváci.


Místo a čas zahájení :

Autokemp ROZKOŠ u České Skalice dne 28.8.2010 v 8:30 hodin

Startovné:

Díky tomu, že se podařilo většinu nákladů pokrýt příspěvky sponzorů, je výše startovného minimální.
Startovné se týká POUZE vozů Š110R. Ostatní vozy startovné neplatí, protože se účastní jako diváci.

Za tento poplatek, obdrží majitel Š110R při registraci:
- 1x srazovou barevnou samolepku ( další kusy lze dokoupit za cca 50,- )
- Pamětní list se startovní fotografií z nájezdové rampy na Náchodském náměstí. ( až po závodu )
- Startovní číslo + drobné propagační předměty od sponzorů.

Výše startovného je 100,- kč ( 4 Euro ) za vůz Š110R – bez ohledu na počet členů posádky.

Parkovné a vstupné :

Poplatky za parkovné před kempem a vstupné do kempu, není v naší moci ovlivnit.
1. Účastník, ubytovaný v kempu, má parkovné a vstup do kempu zdarma.
2. Účastník, který přijede 28.8.2010 s vozem Š110R, má vjezd do kempu a parkování uvnitř zdarma.
3. Účastníci s vozy jiných značek, využijí parkoviště před kempem (40,- kč/vůz na celý den)
Účtenka o zaplacení parkovného, slouží následně pro posádku jako vstupenka do kempu.
4. Účastníci parkující jinde, platí vstupné do kempu 15,- kč za osobu.

REGISTRACE: Abychom měli alespoň přibližný přehled kolik nás bude, napište mi prosím
na email: Martysulc@seznam.cz , nebo použijte tento Registrační formulář.
Vaše Jméno, příjmení, čím přijedete, kolik vás bude a které dny se akce zůčastníte a chceteli nějaké místenky do RTO ( viz dole )

Program 28.8.2010 :

8:30 - Slavnostní zahájení setkání, proslovy organizátorů a čestných hostů

9:00 - Beseda s bývalými zaměstnanci Kvasinského závodu v letním kině kempu.
( Otázky do besedy si prosím připravte předem a lístečky kam je budete moci
napsat budou k dispozici u pořadatelů. Po vyplnění je prosím odevzdejte na
registračním místě nebo některému z pořadatelů.
Besedy se budou účastnit, jak zástupci zaměstnanců z výroby tak členové
tehdejšího vedení závodu. Vzhledem k dlouhé době od výroby a vysokému věku
pamětníků jsou dotazy typu „ Od kterého data se montoval díl X ? “ bezpředmětné.
To si nikdo pamatovat nebude. Omezte se proto pokud možno na obecné,
nebo méně detailní dotazy.

V rámci našich skromných možností a znalostí se pokusíme otázky i odpovědi
tlumočit do En a D jazyka. Pokud některému z těchto jazyků bravurně
vládnete a chcete nám pomoci, ozvěte se mi prosím.

Burza náhradních dílů – probíhá průběžně od rána do večera. Jsou pozváni prodejci z ČR i zahraničí.
Npř: OB. Autodíly HK, p.LEDR, p. Frank Heinze …, ale je možný i soukromý prodej majitelů.

11:00 – Odjezd kolony vozů š110R z kempu ( spodní bránou ) na historické náměstí v Náchodu.

Do vyhrazené části náměstí, mohou podle pokynů pořadatelů najíždět POUZE vozy Š110R.

Ostatní vozy je možné zaparkovat v okolí – viz. Plánek města v příloze s vyznačenými parkovišti.
Některá z těchto parkovišť jsou placená.

12:00 - Výstava vozů - vstup je pro veřejnost ZDARMA.
Po celou dobu výstavy je zajištěn dohled městské policie nad vozidly.
V průběhu výstavy může být, podle pokynů pořadatelů, pohyb osob dočasně omezen,
Z důvodu pozemního i leteckého fotografování vozů. Dobu trvání výstavy do
slavnostního zahájení orientačního „závodu“ je možné využít k občerstvení v
okolních restauracích – viz. Plánek města v příloze s vyznačenými restauracemi.
( O akci jsou informované a budou připravené na nápor hostů. )

14:00 – Slavnostní odstartování jednoduchého orientačního “závodu” po krásném okolí Náchoda
z rampy ve stylu Rally Monte Carlo s komentářem moderátora a profesionálním ozvučením.
( cca 50 km – pozor na dostatečné množství paliva v nádrži )
Cíl je na zaměstnaneckém parkovišti před výrobním závodem v Kvasinách.

Cca 17:00 (Po dojezdu všech vozů) - Proběhne na parkovišti pokus o zápis vozů
š110R do knihy rekordů v několika kategoriích a další společné pozemní i letecké
fotografování vozů do knihy Foto-katalog š110r.

Po ukončení tohoto bodu programu přesun zpět do areálu autokempu Rozkoš, kde
bude následovat předání Pamětních listů, pokračování burzy náhradních
dílů a volná zábava.

( Pokud se nám podaří vytisknout pamětní listy včas, bude jejich předání provedeno již v Kvasinách)

- - -

Autobus Škoda RTO Lux :

Pro zahraniční majitele Š110R, kteří přiletí bez aut, pamětníky a další případné zájemce,
máme k dispozici díky laskavé nabídce pana Šimka z KHV Metuje,
krásně zrenovovaný výletní autobus Škoda RTO Lux,
který bude absolvovat spolu s Š110R celý sraz včetně orientačního závodu.

Počet míst je omezený ( 30 ), proto pokud o ně máte zájem, napište mi to prosím do registračního emailu.
Zatím není přesně domluvené, ak to bude s jízdným,
tak pro jistotu počítejte cca 50,- za osobu.


Rekordy:

Tři rekordy budou více méně bez problémů :

1) Cestou z kempu do Náchodu se pokusíme o rekord „ Nejvyšší počet vozů jednoho modelu jedoucí v koloně“
Podmínkou je, že mezi vozidly nesmí být větší vzdálenost jak 20m a musíme ujet minimálně 2 km.

2) Počet vozů jednoho modelu na jednom místě.
Budeme se počítat buď v Náchodě na náměstí nebo na parkovišti v Kvasinách.

3) Také se můžeme pokusit i o největší logo škoda, tvořené majiteli š110r.
( co největší počet lidí si stoupne do na zemi namalovaného starého loga Škoda )

4) Pro větší efekt a 100% využití leteckého fotografování mě napadl ještě jeden šílený rekord,
ale nejsem si jistý jestli by jste měli zájem se ho účastnit. Pracovní název je „ SPARTAKIÁDA:

Jde o to, že při pohledu z výšky, bez dalšího popisu, nebude nikdy patrné,
jaký vlastně sraz na fotce je ( kdy, kde, kdo , proč ..) a naše úsilí tak nikdo neodcení.

Proto mě napadlo na parkovišti v Kvasinách, vytvořit z našich vozů nápis říkající vše :

- 40 LET –
ŠKODA
110R COUPE
KVASINY
28.08.2010


Na celý nápis je potřeba cca 200 vozů Š110R.
Nad tím vším by posádky vozů vytvořili právě to logo Škoda.

Vím, že to vypadá strašně komplikovaně a organizačně náročně, ale věřte mi,
že to mám dobře promyšlené a celá akce by proběhla velice rychle a jednoduše.
Prosím, zapojte se do ankety zdali tuto šílenou akci uskutečnit nebo ne: ANKETA


Naprosto orientačně program na den 29.8.2010 - dopoledne

Jistě znáte obrázek, na kterém jsou na dvoupatrových transportních vagonech naložené nové Š110R.
Je to naprosto úchvatný pohled, který má jen jednu zásadní chybu – ani jedna fotka není barevná.


Proto by jsem tento snímek, s Vaší laskavou pomocí, rád rekonstruoval
– vagony nám snad zapůjčí továrna. Jestli by na vagony najížděli přímo majitelé,
nebo by tuto část převzali odborníci, co auta najíždějí denně, nejsem zatím
schopen říci. Vše záleží na tom, za jakých podmínek nám továrna vagony půjčí,
pokud vůbec. Bohužel není nic jisté, stále jednáme se zástupci Škoda
auto a.s., ale naděje umírá poslední…

Pokud se podaří vagony od Škoda auto a.s. zapůjčit zůčastníte se ?ANKETA


AUTOKEMP ROZKOŠ:

Z kempu dorazila nová informace.
Všichni ubytovaní CIZINCI, musí povinně vyplnit jakousi „ přihlášku k pobytu“.
Protože účastníků srazu je mnoho a personál kempu má ruce jen jedny ,
poprosili nás, jestli by bylo možné, si každý ten lístek přivezl už vyplněný.
Prosím Vás, kdyby jste byly tak hodní, vytiskli si ho, vyplnili a přivezli sebou.
Pokud někdo nemůže, nebo zapomene, nic se neděje, vyplní ho v kempu.
Jakékoliv dotazy rád zodpovím – pište buď na email martsulc@seznam.cz
, SKYPE „marty-110r“ nebo volejte 605 709 697

Váš
Martin ŠulcEN
MEETING OF S110R COUPE CARS
Celebration the 40th anniversary of first factory production of the S110R coupe.

Popis akce:

Description Meeting is organized as the final stage of the Photo-catalog S110R,
the main target was find out as many cars as possible in Czech republic,
also around the world and get all documented.
In 3 years time 555 cars from 25 countries get involved,
including Ireland, UK, Japan, Australia, and New Zealand.

If ve will collect enough confirmed orders and also enough money,
we will publish the “photo-catalog” book in 3 languages-CZ, AN, D.
The book will be printed by professionals- hard cover, 600 pages A4, colored photos.
This unique book will NOT be for sale at any shop around the world, so if you want a copy,
please check all details include order form at: www.skoda110r.com

- - -

Main reason for this meeting is to remind the Czechoslovakian sport car S110R
to public- the coupe was famous in many countries around the word in past 40 years,
even today, the remaining cars geting a lot of attention on the road .

Meeting is strictly for Škoda 110R Coupé, 130RS, 180RS a 200RS ONLY!!
All others are willcome as spectators.


The meeting will start at:

Autocamp ROZKOŠ Česka Skalice at 28.8.2010 at 8:30AM

Entry fee:

Our sponsors covered most of the expences , so the entry fee is really low and ONLY THE S110R OWNERS WILL PAY.
All others with another cars not, because are willcome as spectators.

Included in entry fee for every S110R owner:
-1x Color meeting sticker (another can be purchased for cca 50 crowns)
- Memorial photo individually taken of every each car from start ramp at Nachod’s square
-Starting number,+ another small promotion gifts from our sponsors .

Entry fee is 100 Crowns (4 Euro’s) for each S110R car-(we counting cars, not crew).

Parking and entry fee to the autocamp:

We have no control over pricing around the autocamp…..
1. Participant with S110R accomodated at the camp has parking and entry into camp free of charge
2. Participant arrived 28.8.2010 with S110R will have entry and parking inside the camp free of charge.
3. Particiant with anothet car make(model), must use the parking out of the camp(40,- Crowns/all day)
Valid receipt from parking spot will alow the spectators free entry into the camp.
4. Participant parked elsewhere will pay entry fee into camp 15,- Crown’s per person.

REGISTRATION:
To give us any idea how many of you will join the meeting, please write
on my E-mail: Martysulc@seznam.cz , or use this Registration form.
Full name,car make you’ll come with, how many people, what day you’ll come, etc

Program 28.8.2010 :

8:30 – Opening Cremony, organisator’s and guest‘s of honour speech

9:00 – Chat with ex employees ( laboures and leaders) of Kvasiny factory at camp open-air cinema.
Questions must be writen on provided forms( organizers will asist you)
Please remember: the company no longer exist…some question cannot be answered in full, be specific, but reasonable.
We will try to translate all question and answers into EN and D language… here is the oportunity for you-
if you can translate- please let us know, we will be gratefull for any help. .

Car parts sale- during the whole day. We invited car parts sellers from all around the EU:
ie: OB Autodily HK, Mr. LEDR, Mr. Frank Heinze.., we are open to asist even the private sellers.

11:00 – Departure column of cars S110R from camp (bottom gate) to historic square of Nachod.
ONLY S110R cars are allowed to entry the restricted area of the square.
All another car makes must be parked at parking places around the square.
Please check the city map. Some of the parking places will charge you.
Please check the parking fee and time responsibly- your car can be clamped, or towed away!.

12:00 – Car show –FREE ENTRY for public.
Cars at the show will be monitored whole time by the metropolitan police.
There is many restorants around you can choose to get dring and food
before the orienteering race starts.

14:00 – Opening Cremony of the orienteering“ race“ around amenity of Nachod-
the S110R cars will start from replica of “RALLY MONTE CARLO“ start ramp
with a short anchorman comment –quality sound system will be used.
The lengh of race is around 50K’s, please make sure you have enought petrol!!!
The finish line is at Kvasiny factory employees parking place.

17:00-(approximately- while the last car arrive)
We will try to set up a few records with S110R into World Record book,
photo shooting from ground also air photos will be taken.

After that we will all get back to the camp ROZKOS, all owners of S110R will receive the Memorial photos,
Car parts sale market will continue.


- - -

Bus Škoda RTO Lux :

For international visitors and for every one else without transportation,
we organised historical bus SKODA RTO Lux from Mr. Simek( thank you Mr. SIMEK!!) (KHV Metuje),
bus is fully renovated and will folow the whole meeting including orienteering race.
The bus can take maximum of 30 pasengers, so please let us know how many
of you will come at the registration E-mail.
The bus ticket will cost around 50 Crowns per person .


Records:

We can break 3 records easy:

1) On the way from camp to Nachod- Highest number ever of S110R cars in convoy
- the necessary condition: gap between 2 cars cannot be bigger than 20 metres,
the trip must be greater than 2 Kilometres .

2) Highest number ever of S110R cars at one place- We will count the cars at Nachod square, or at Kvasiny parking.

3) We can also try make the biggest SKODA logo out of human being (owners of S110R’s)
fill up the old painted logo on ground with standing people.

4) Now the crazyest idea ever. Code name this action is "SPARTAKIADA".
because we have the oportunity to take a few air photos of all S110R
together at one place and the Kvasiny parking is a BIG place..
we can try set up a sign using our cars- means we will park our cars into letters and numbers posittions,
final air photo will say:

- 40 LET ( Years )–
ŠKODA
110R COUPE
KVASINY
28.08.2010


By my calculation we need 200 cars S110R to make it work.
On top of the sign will be Skoda logo from chapter 3.
I know, sound‘s crazy, but I have it all organised, belive me, its not that hard as sounds!! .


POSSIBLE (not comfirmed yet) PROGRAM ON 29.8.2010 AM

We have a few historical photos of a brand new S 110R loaded on rail carriage- awesome pictures…
, but all only black and white, no color one ever taken..
Code name this action is "VAGON".


My idea is to hire a few rail carriages, fill them with our S110R’s and make the first
(and possibly the last) ever coloured photo. At present I’m dealing with company about all details (who will load cars, etc),
there is no guarantee that this idea will happen, but I work hard on it and I do believe in a happy ending!!!

AUTOCAMP ROZKOS:

I have new information from camp.
All foreign tourist, must give them filled some „ registration accommodation form“
Director of camp, send me email, and asked about this:
Because into meeting goes too much people, for the camp will be better,
if all have this form already from home and in camp only hand it in.
For next information write to my email martsulc@seznam.cz
, SKYPE „marty-110r“

Thanks Martin Šulc

Komentář ze dne: 01.08.2010 16:26:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Josef.Radocha (Josef.Radocha@seznam.cz)
Titulek:
Dobrý den. Jsem majitelem Škody Rapid 130 a rád se akce zúčastním, ale jako zaměstnanec Kvasin bych Vás rád upozornil, na stálou přítomnost aut na parkovišti u 1.brány. Pořád tam někdo parkuje a proto si osobně myslím, že Spartakiáda nebude možná. Dále se zeptám co si můžu představit pod pojmem vozy ze Škody 110R vycházející? To je totiž i Garde a Rapid. S pozdravem Josef Radocha

  
Komentář ze dne: 01.08.2010 17:01:22     Reagovat
Autor: [Marty110r] - Martin Sulc (martysulc@seznam.cz)
Titulek: Re:
Dobrý den,
Akce je určená POUZE ! pro vozy Š110R a vozy z ní vycházející. Tím je míněno, že výstavy, závodu a spartakiády, se budou moci účastnit JEN a POUZE vozy Š110R, Š130RS, Š180RS, Š200RS.
Jakékoliv jiné modely vozů ŠKODA - (včetně Š130 RAPID), nebo jiných značek se akce zůčastňují POUZE jako diváci.
Nebudou moci parkovat v prostorech vyhrazených pro sraz š110r.
Různých srazů pro Škodovky je spousta, ale tohle je sraz š110R Coupe. Snad se na nás nebude nikdo zlobit.
- - -
Bohužel neznám číselné označení bran v Kvasinách, jedná se o to velké oplocené parkoviště co je na fotce v článku.
Akce se uskuteční v SOBOTU po ukončení mimořádné směny, tudíž by tam mohla být vozidla maximálně ostrahy a hasičů co nám budou půjčovat vysokozdvižnou plošinu.
Už v pátek večer bude uzavřena pravá část parkoviště, aby sobotní směna najížděla pouze do levé. Takže pokud se v sobotu někdo zdrží v práci po 15. hodině, kdy naše akce začne, nebude nám to bránit akci spartakiáda uskutečnit.
S pozdravem Martin Šulc

Komentář ze dne: 19.08.2010 15:02:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Čtvrtečka (slava.skoda@centrum.cz)
Titulek: parkování v Kvasinách
Parkování pro ostatní účastníky setkání po 14.30 hod bude zajištěno na přilehlé ploše- na druhé straně příjezdové komunikace,směr nádraží.
Zdraví Čtvrtečka

Komentář ze dne: 28.08.2010 19:46:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ivo (@)
Titulek:
Ahoj Márty, díky za pěkný sraz, jsem rád, že se vše vydařilo!

  
Komentář ze dne: 29.08.2010 09:44:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Supersoptik
Titulek: Re:
Zdravím. Moc děkuji za sraz... nemělo to chybu i počasí vyšlo a auta byla krásná. Už teď se těším na fotky a přeji další podobné úspěchy v pořádání akciček. Wiki.

    
Komentář ze dne: 29.08.2010 12:33:11     Reagovat
Autor: [Jezevec] - Jiří Míka (JMcars@seznam.cz)
Titulek: Re: Re:
Ahoj Márty,
bylo to parádní !!!
Tolik krásných erek na jednom místě a i ta parta různorodých, ale přesto pohodových a vstřícných lidí kolem nich = zážitek na který se nezapomíná a to vše jen díky Tobě a Tvému realizačnímu teamu - byli jste skvělí = díky Vám MOC !!!

Jirka.

Komentář ze dne: 29.08.2010 14:30:44     Reagovat
Autor: [trabant2] - Martin (trabant2) (trabant24@mujmail)
Titulek:
Ahoj Martine,
Bylo to skvělé,jen tak na to nikdo nezapomene.
Tolik krásných aut na jednom místě a lidi naprosto v pohodě,prostě paráda.Dík tobě a všem kteří ti pomáhali a taky všem účastníkům srazu.Za 10 let to pojedeme znovu? :-D

Komentář ze dne: 29.08.2010 16:22:04     Reagovat
Autor: [Bade] - Libor Vlach (l.vlach@centrum.cz)
Titulek:
Ahoj Marty,

musíme se přidat k ostatním,bylo to opravdu skvělé, nemělo to chybu a bylo na co koukat.Zážitky nezapomenutelné a to díky Tobě a Tvému týmu.Jarka a Libor


Komentář ze dne: 29.08.2010 16:36:01     Reagovat
Autor: [getbizi] - Ján (getbizi1@pokec.sk)
Titulek:
Musím sa tiež poďakovať za super akciu, škoda len toho počasia dopoludnia, ale fakt super, krásne autá a veľa pohodových ľudí, všetko nad moje očakávania. Takých akcií by mohlo byť aj viac.

Komentář ze dne: 29.08.2010 16:51:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - vitek (pejchalvit@seznam.cz)
Titulek: 110r
Bylo to prostě super, jen je škoda, že pršelo,ale na Náchod se naštěstí celkem vyčasilo a při leteckém focení déšť naštěstí počkal:)

Komentář ze dne: 29.08.2010 20:34:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ivo Kovář (i.kovar@seznam.cz)
Titulek: diiik
Čáo Marty,

díky moc Tobě i všem ostatním co se na tomhle srazu účastnili jako organizátoři i účastníci. I přes né příliš ideální počasí byla pohodová atmosféra a všechno skvěle klapalo. Těším se na další sraz. Jako zkouška na oslavy 50. výročí to vyšlo na 100% =oD...

Komentář ze dne: 30.08.2010 14:10:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vláďa (v.beluch@seznam.cz)
Titulek: díky Márty
Ahoj Márty, bylo to prostě super.Už teď se těším na další sraz.Byla to prostě paráda, super lidi, super auta a super organizace.Velká pochvala patří tobě i lidem z tvého týmu. Jen větru a dešti sice neporučíme, i když v Kvasinach to tak vypadalo :-). Dík

Komentář ze dne: 30.08.2010 15:29:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Baset (Tomas.Basetlik@seznam.cz)
Titulek:
I přes částečnou nepřízeň počasí to byla nádhera ve všech směrech. Márty díky. První ochutnávka letecké fotky - super!!! Tomáš a Martina

Komentář ze dne: 31.08.2010 09:16:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sprint (martin.sprint@seznam.cz)
Titulek: poděkování
Martine,děkuji ti za skvělý zážitek,i když jsem byl bez erka,jízda busem byla super :-)

Komentář ze dne: 31.08.2010 09:28:03     Reagovat
Autor: [petr štefan] - Petr Štefan (petr_stefan@centrum.cz)
Titulek:
Velice pěkný sraz a organizačně skvěle zvládnutý (až na tu část, kdy jsme se při koloně oddělili, ale to se stává). Marty máš pravdu, že jsme plnili samé šílené nápady, ale o to víc byly originální a celý sraz jimi jen příjemně gradoval. :-) Jen mi tam chyběl ten vagónek, ale nemůžeme mít všechno i tak nám škodovka vyšla dost vstříc. Jsem rád, že jsem se mohl tohoto jedinečného srazu účastnit a těším se na další shledání. Za založení eRkovýho klubu se přimlouvám.

Komentář ze dne: 31.08.2010 09:36:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Martin Beran (martin.beran@seznam.cz)
Titulek: Díky Márty
Díky Márty,byl to nádherný sraz a ještě nádhernější atmosféra.
Chtěl bych poděkovat celému organizačnímu týmu :-) .Na srazy jezdíme obvykle se synem (7) ,nyní jela taky žena i dcera (4).Všem se akce moc líbila (Erka,oběd,zmrzlina :-) ).
Počasí nakonec vyšlo myslím nádherně.Dokonce fotografie vypadají mnohem líp než když by bylo bez mraků a vedro.Dokonce jsme těch najetých 350 km absolvovali bez poruchy :-) .

Komentář ze dne: 14.09.2010 18:52:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - MATY (maty.bass@seznam.cz)
Titulek: Sraz
Martine moc díky za super sraz a skvělou atmosféru. Klobouk dolu tobě i organizačnímu týmu a všem co se na tomto podíleli. Ještě to pořád vstřebávám :oD

Komentář ze dne: 21.09.2010 15:19:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - nykusa (nykusa@post.cz)
Titulek: sraz
Dobrý den, konečně se dostávám také k tomu, abychom s manželem poděkovali za skvělý sraz, plný pohody, dobré nálady a senzačních lidí. Bylo to super, počasí nebylo nejhorší a dalo se to při něm zvládnout. Ještě jednou díky všem co se podíleli na organizaci celého dění a těšíme se na další, rovněž se připomlouváme za vytvoření R-kového klubu. Zdravíme z Litovle Filipovi

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 73 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.